Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Calibration of acoustic emission sensors
Kolář, Petr ; Petružálek, Matěj
Measurement of acoustic emission (AE) during laboratory experiments – rock sample loading - is an important tool for study of material mechanical properties as well as understanding of modes of its failure. For correct data processing it is necessary to calibrate used AE sensors. The calibration constants can depend on property of individual sensors, on their contact conditions, etc. As there can be a deformation induced charge in sensor contact condition, the calibration constants may vary with time. AE sources can be modeled (in the same way as natural earthquakes) as double couple sources with use of moment tensor (MT) formalism (3x3 symmetric tensor, i.e. 6 independent values, the problem is linear). We adopted method, which enable calibration of an individual station of a seismic network. The method is based on simultaneous determination of MTs and calibration constant(s). During the experiment there were repeatedly measured velocities of elastic waves by ultrasonic sounding, when AE sensors cyclically acted as sources. We processed this data and for each cycle determined calibration constant for all the sensors but one, which is supposed to be 1. The source is supposed to be of single force type, which further reduces number of determined parameters. The evaluation was performed cyclically for all the sensors, the final calibration constants are then the mean values.
Charakterizace procesu porušování migmatitu prostřednictvím ultrazvukových metod
Petružálek, Matěj ; Vilhelm, Jan (vedoucí práce) ; Vavryčuk, Václav (oponent) ; Koktavý, Pavel (oponent)
Tématem předkládané práce je studium procesu porušování migmatitu, který patří mezi krystalinické nízko-porozitní anizotropní horniny. Migmatit pochází z lokality Skalka a jako vhodný horninový materiál byl vybrán, zejména s ohledem na jeho makroskopicky viditelnou plošně paralelní strukturu - foliaci. Proces porušování byl studován prostřednictvím jednoosých zatěžovacích zkoušek prováděných na válcových vzorcích migmatitu se sklonem foliace 13ř (subhorizontální), 47ř, 67ř a 81ř (subvertikální). V průběhu zatěžovacích zkoušek bylo, pomocí sítě osmi piezokeramických snímačů, prováděno ultrazvukové prozařování (UP) a monitorována akustická emise (AE). Realizovaná studie procesu porušování se opírá zejména o intepretaci měření dvou uvedených ultrazvukových metod. Součástí práce bylo také vytvoření programového vybavení včetně vývoje a testování metod umožňujících zpracování a interpretaci měřených dat UP a AE. Metodická část práce zahrnuje: vytvoření a testování algoritmů pro odečet času příchodu podélných vln; stanovení anizotropního rychlostního modelu jak pro popis změn velikosti a orientace anizotropie v průběhu zatěžování, tak i pro lokalizaci jevů akustické emise; stanovení počátku mikroporušování pomocí intepretace amplitud prvního nasazení UP. Intepretací dat UP a AE byl zjištěný odlišný...
Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 6 - Dukovany : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj
Spolupracovali: Ing. Libor Svoboda, Vlastimil Filler, Vlastimil Nemejovský.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Petružálek, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.