Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
DCTOOL-A5
Bakule, Lubomír ; Papík, Martin ; Rehák, Branislav
DCTOOL-A5 presents draft of a manuscript, which is intended to be submitted for publication. This report presents a new method for the decentralized event-triggered control design for large-scale uncertain systems. The results are formulated and proved in terms of linear matrix inequalities. Two design problems are solved: For interconnected systems without any quantization and for interconnected systems with local logarithmic quantizers. Results are illustrated by an example.
DCTOOL-A4
Bakule, Lubomír ; Papík, Martin ; Rehák, Branislav
DCTOOL-A4 report presents draft of a manuscript, which is intended to be submitted for publication. The report provides a novel systematic approach to the analysis of asymptotic stability for output event-triggered uncertain centralized control systems. A class of nonlinear but nominally linear systems possessing unknown time-varying bounded uncertainties with known bounds is considered. Uncertainties are allowed in all system matrices. Original LMI-based suffi cient conditions are derived to guarantee asymptotic stability of closed-loop systems with both static output and observer-based feedback loop under even-triggered control. Both these output feedback strategies are extended to model-based uncertain control systems with\nquantized measurements. A logarithmic quantizer is considered. The Lyapunov-based approach and convex optimization serve as the main methods to derive the asymptotic LMI-based stability conditions. Bounds on the inter-event times to avoid the Zeno-effect are proved for all the cases considered. Finally, feasibility and effi ciency of the proposed strategies is demonstrated by providing numerical examples.
DCTOOL-A3
Bakule, Lubomír ; Papík, Martin ; Rehák, Branislav
DCTOOL-A3 is a documentation of Matlab routines developed for the design of decentralized control of large scale complex systems. The current beta version covers three areas as follows:\nReport 4.1 deals with the event-triggered control design for unstructured uncertain systems. Both non-quantized and quantized feedback is analyzed. The results are given in terms of linear matrix inequalities (LMIs). Logarithmic quantizer is used. Numerical example illustrates the effectiveness of the presented results.\nReport 4.2 presents a new decentralized overlapping wireless control design with a switched communication protocol. The method is applied by simulations on the 20-story building structure including the test of robustness of the methods against sensor failures and network node dropouts of a digital network.\nReport 4.3 presents the construction of a new decentralized wireless controller and a set of heuristic algorithms for evaluation of packet dropouts, sensor faults and actuator faults. The digital network operates at the standard frequency used in well-known widely-used industrial protocols. The results are tested at the Benchmark model decomposed into two disjoint substructures. The results are published. Thus, the details are omitted here.
DCTOOL-A2
Bakule, Lubomír ; Papík, Martin ; Rehák, Branislav
DCTOOL-A2 is a documentation of Matlab routines developed for the design of decentralized control of large scale complex systems in 2015.
DCTOOL - A1
Bakule, Lubomír ; Papík, Martin ; Rehák, Branislav
DCTOOL - A1 is a documentation of MATLAB routines developed for the design of decentralized control of large scale complex systems.
DCTOOL
Bakule, Lubomír ; Papík, Martin ; Rehák, Branislav
DCTOOL is a documentation of Matlab routines developed for the design of decentalized control of large scale complex systems.
Transformace BORM - Petriho síť s využitím supervize
Moravec, J. ; Papík, Martin
Pro efektivní fungování podnikových procesů je nebytné jejich pečlivé zdokumentování a případná optimalizace. Způsobů jak proces popsat je značné množství. Jako relativně jednoduchý a přitom účinný přístup se jeví použití metodiky BORM, který je implementován v nástroji CraftCase. Bohužel tento nástroj nenabízí tak komplexní možnosti simulace procesu, jakých je často zapotřebí. Možností jak tento nedostatek eliminovat je použití Petriho sítí pro simulaci procesů. Nejprve je nutné proces zachycený v BORMu transformovat na Petriho síť. Pravidly transformace, omezeními jak BORMu tak i Petriho sítí a v neposlední řadě konstrukcí supervizoru Petriho sítě se zabývá tento příspěvek.
Petriho sítě a zpětnovazební řízení
Papík, Martin ; Brožek, J. ; Vaníček, J.
Příspěvek se zabývá návrhem zpětnovazebního řízení pro proces popsaný v Petriho síti. Metoda je založena na invariantách míst a přechodů v Petriho síti. Metoda je doložena příkladem návrhu řízení.
Monitorovací sítový systém SAVO
Papík, Martin ; Zajíček, Milan ; Vaníček, Petr
Cílem projektu je získat automaticky fungující systém výstrahy sledující kybernetické útoky s puvodem v adresním prostoru Akademie ved Ceské Republiky SAVO (Secure AV Outbound). Informace získané analýzou provozu mezi sítí AV CR a nástražným systémem umožní informovat zodpovedná pracovište o potenciálním nebezpecí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.