National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění
Křesadlová, Lenka ; Pavlátová, Marie ; Olšan, Jiří ; Ehrlich, Marek
Fulltext: nusl-204295_01 - Download fulltextPDF; nusl-204295_02 - Download fulltextPDF; nusl-204295_03 - Download fulltextPDF; nusl-204295_04 - Download fulltextPDF; nusl-204295_05 - Download fulltextPDF; nusl-204295_07 - Download fulltextPDF; nusl-204295_08 - Download fulltextPDF; nusl-204295_09 - Download fulltextPDF; nusl-204295_10 - Download fulltextPDF; nusl-204295_11 - Download fulltextPDF; nusl-204295_12 - Download fulltextPDF; nusl-204295_13 - Download fulltextPDF; nusl-204295_14 - Download fulltextPDF
Příloha 4a Oponentura: nusl-204295_06 - Download fulltextPDF
Metodika pasportizace památky zahradního umění
Olšan, Jiří ; Šnejd, Daniel ; Ehrlich, Marek ; Křesadlová, Lenka ; Pavlátová, Marie
Cílem metodiky je definice postupu zpracování pasportu památ k y zahradního umění jako základního informační ho nást roj e , využitelného v činnosti správců kulturních památek a v procesech tvorby dalších nadstavbových dokumentů a koncepcí směřujících k dlouhodobé udržitelnosti kulturních památek. Dílčím cílem m etodik y je vytvoření návrhu modelu klasifikace hmotné str uktur y památek zahradního umění , využitelného v tvorbě databáze památek zahradního umění v geografickém informačním systému NPÚ.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF

See also: similar author names
2 Olšan, Jakub
2 Olšan, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.