Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stavebnictví v regionech České republiky - 2005 - 2015
Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ; Český statistický úřad
Vývoj indexu stavební produkce (ISP), který publikuje Český statistický úřad, je aproximován vývojem stavebních prací ZSV (základní stavební výroba). Stavební práce jsou práce na výstavbě, přestavbě, rozšíření, obnově, opravách a údržbě stálých i dočasných budov a staveb. Zahrnují i montážní práce stavebních konstrukcí a hodnotu zabudovaného materiálu a konstrukcí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Spotřeba paliv a energií v domácnostech
Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ; Český statistický úřad
Spolu s rozvojem společnosti dochází k neustálému vývoji nejen celkové energetické spotřeby domácností, ale i její struktury. Ke změně chování motivuje domácnosti řada faktor, které souvisí především s dostupností energetických zdroj, rozvojem a přístupem k novým technologiím a vývojem životní a příjmové úrovně.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.