Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Comparative analysis of political and economic organizations MERCOSUR and Pacific Alliance
Mocák, Filip ; Krausz Hladká, Malvína (vedoucí práce) ; Svitková, Katarína (oponent)
Cieľom tejto bakalárskej práce je skúmať dva politicko-ekonomické bloky v Južnej Amerike; MERCOSUR a Pacifickú Alianciu. Práca je konkrétnejšie zameraná na spôsob vzniku oboch zmienených organizácií, a zároveň sa orientuje na ich ekonomickú silu a potenciál do budúcna. Na celý región som sa pozerám z perspektívy realizmu. MERCOSUR je vnímaný ako dôsledok bandwagoningu štátov susediacich s Brazíliou a výskum Pacifickej Aliancie bol založený na koncepte balance-of-power. Boli využité dva výskumné postupy: (1) deskriptívnou metódou som aplikoval koncepty bandwagoning a balance of power na vznik oboch organizácií a (2) komparatívnou analýzou som sa snažil koalície porovnať a priniesť určitý náhľad na momentálnu úspešnú Pacifickú Alianciu a následne poukázať na potenciál. Keďže samotný kontinent je považovaný za zónu mieru, realistický pohľad sily bol obohatený o ekonomickú stránku. Preto je ekonomická sila považovaná za relevantnejší faktor podnecujúci štáty k aktivite než vojenská sila. Zameral som sa na Čile a Kolumbiu, keďže oba štáty sú považované za druhoradé mocnosti na kontinente. Na písanie práce som využíval ekonomické záznamy a akademické články, analýzy a žurnály. Aj keď sa mi nepotvrdil fakt, že MERCOSUR je dôsledkom bandwagoningu, Pacifickú Alianciu je možné považovať za protipól...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.