Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Spektroskopická analýza B[e] hvězdy FS CMa
Kříček, Radek ; Korčáková, Daniela (vedoucí práce) ; Mayer, Pavel (oponent)
Práce se zabývá spektrální analýzou B[e] hvězdy FS CMa, prototypu hvězd typu FS CMa. Tyto objekty jsou charakteristické velkým množstvím hmoty v okolní obálce, jejíž vznik se nedaří objasnit řadu let. Vyřešení problému přitom může obohatit stelární astronomii skrze vylepšené modely hvězdného vývoje. Cílem práce proto je zlepšit představu o tomto konkrétním objektu. K tomu jsme využili studium spektrální proměnnosti na různých časových škálách a modelování syntetických spekter pro různé podoby systému v kódu HDUST. Na základě nově doplněné řady spekter jsme potvrdili dlouhodobé trendy ve vývoji určitých spektrálních znaků a rychlou proměnnost některých čar. Podařilo se odhadnout hustotu předpokládaného disku. Na základě simulací jsme ukázali, že spektrální typ hvězdy je nejistý a že hvězda může být obklopena řídkým diskem o šířce mnoha desítek hvězdných poloměrů. 1
Atmosférické vlastnosti bílých trpaslíků
Krejčová, Kateřina ; Kawka, Adéla (vedoucí práce) ; Mayer, Pavel (oponent)
Analyzovali jsme ultrafialová spektra 40-ti bílých trpaslíků spektrálního typu DA. Analyzovaná spektra byla získána družicí Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE) a jsou veřejně přístupná v databázi MAST FUSE. Metodou fitování Lymanovy série spektrálních čar vodíku jsme určili efektivní teplotu a povrchové gravitační zrychlení. Ze získaných hodnot jsme s pomocí vývojových modelů určili další vlastnosti bílých trpaslíků: hmotnost, dobu chladnutí, absolutní hvězdnou velikost, vzdálenost a očekávaný gravitační rudý posuv. Identifikovali jsme chemické prvky ve spektrech bílých trpaslíků. Změřili jsme ekvivalentní šířku vybraných spektrálních čar prvků C, Si, P a S a porovnáním s teoretickými hodnotami ekvivalentní šířky těchto spektrálních čar jsme určili atmosférické abundance příslušných prvků v atmosférách bílých trpaslíků. Provedli jsme detailní analýzu spekter hvězd J0623-376 a LM Com.
Photometric study of dwarf nova EX Dra
Pilarčík, Lukáš ; Wolf, Marek (vedoucí práce) ; Mayer, Pavel (oponent)
Fotometrické merania trpasličej novy EX Draconis boli získané na observatóriu AsÚ AVČR v Ondřejove a Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle počas 63 nocí. Okamihy minima som určil dvomi metódami - zrkadliacou a derivačnou. Vzhľadom k väčším expozičným časom týchto meraní a tým menším pokrytím svetelenej krivky zákrytu je metóda zrkadlenia presnejšia. 53 nových okamihov minima a okamihy minima získané zo starších prác o EX Dra som vykreslil do O-C diagramu a preložil nimi funkciu sínus a teoretickú krivku LITE spôsobenú obehom tretieho telesa. Perióda cyklických zmien funkcie sínus mi vyšla 25 rokov narozdiel od starších prác, kde autorom vyšla 4 a 5 rokov. Perióda obehu tretieho telesa okolo dvojhviezdy je približne 17 rokov a minimálna hmotnosť je 53.5 hmotností Jupitera. Sumy štvorcov odchýlok sú 5x menšie pre LITE tretieho telesa. Ďalej som určil priemernú periódu vzplanutia pre tri pozorovacie obdobia a vykreslil fázový diagram vzplanutia. Nakoniec som určil krátke periódy svetelných zmien mimo zákryt.
Určování rozložení hmoty v jádře Galaxie z pohybů hvězd
Schovancová, Jaroslava ; Šubr, Ladislav (vedoucí práce) ; Mayer, Pavel (oponent)
We present an implementation of the statistical approach to the stars-gas mass exchange cycle into an N-body code. First, we summarize available data on stellar mass-loss and derive the time-dependency of the mass-loss rate of a single stellar population. Since the adopted probabilistic scheme that served as a basis for our implementation was limited to the linear star formation law while observations seem to suggest a non-linearity, we derive the non-linear star formation scheme. Both sides of the mass exchange cycle are then implemented into the code with stellar and gaseous particles and compared with an analytic recipe to test their reliability. In the next step, the comparison of such an extended statistical approach with deterministic scheme is performed for a fully dynamical model. The aim of the comparison is to explore divergence between both models of different natures. As an illustration of the code application and sensitivity of the resulting galaxy disk dynamics, several comparisons with varying the key parameters are performed.
Dynamika mladých hvězd v jádru Galaxie
Haas, Jaroslav ; Šubr, Ladislav (vedoucí práce) ; Mayer, Pavel (oponent)
Pozorování nasvědčují tomu, že se v centru naší Galaxie v těsné blízkosti supermasivní černé díry nachází dvě na sebe téměř kolmé koherentně rotující struktury obsahující několik desítek mladých hvězd. V jedné z nich se pozoruje velmi hustá hvězdokupa, tzv. komplex IRS 13E. Spekuluje se o tom, že se v jeho centru nalézá středně masivní černá díra o hmotnosti řádu 103-104 M. Modelováním pohybu hvězd v dominantním potenciálu Sgr A* porušeném působením komplexu IRS 13E a sféricky symetrické hvězdokupy starých hvězd, na jejíž přítomnost v oblasti se z pozorování též usuzuje, jsem vymezil hmotnosti obou poruch, při kterých by neměly na pozorovanou konguraci destruktivní vliv. Ukázalo se, že přítomnost sféricky symetrické hvězdokupy má značně stabilizující účinek. Z výsledků totiž vyplývá, že pokud se její působení započítá, je horní odhad hmotnosti IRS 13E až o řád větší (6 × 104 M) než v případě, kdy se její působení zanedbá (4,5 × 103 M).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Mayer, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.