Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kojenecká úmrtnost v České republice a Evropě: trendy a struktury
Magenheimová, Kateřina ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Šídlo, Luděk (oponent)
Kojenecká úmrtnost v České republice a Evropě: trendy a struktury Abstrakt V této diplomové práci je zhodnocen vývoj kojenecké úmrtnosti v České republice v letech 1950- 2016 pomocí podrobnějších ukazatelů kojenecké úmrtnosti. Pro získání přesného významu kojenecké úmrtnosti pro prodlužování naděje dožití při narození v České republice a vybraných evropských státech je zařazena dekompozice mezi ukazateli úmrtnostní tabulky. Dále jsou porovnány vybrané evropské státy prostřednictvím shlukové analýzy dle ukazatelů kojenecké úmrtnosti a naděje dožití při narození podle pohlaví. V závěru je provedena analýza na základě spočtených tabulek kojenecké úmrtnosti podle pohlaví, porodní hmotnosti a legitimity pro Českou republiku. Klíčová slova: kojenecká úmrtnost, Česká republika, evropské státy, tabulky kojenecké úmrtnosti, pohlaví, legitimita, porodní hmotnost, dekompozice, shluková analýza
Dětská úmrtnost v rozvojových zemích
Magenheimová, Kateřina ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Šustová, Šárka (oponent)
Dětská úmrtnost v rozvojových zemích Abstrakt V bakalářské práci je popsán vývoj dětské úmrtnosti ve věkové skupině do pěti let v rozvojových zemích v období od vzniku příslušného statistického zjišťování do současnosti. Intenzita dětské úmrtnosti je hodnocena vybranými demografickými ukazateli v rámci regionů dle klasifikace UNICEF, ve kterých se rozvojové země nacházejí. Dále je vývoj dětské úmrtnosti specificky zkoumán ve vybraných rozvojových zemích. V práci jsou zohledněny faktory ovlivňující dětskou úmrtnost. Posuzování dětské úmrtnosti je podrobněji zaměřeno na rozdíly podle pohlaví, příčiny úmrtí a na vývoj v příštích desetiletích. Klíčová slova: dětská úmrtnost, rozvojové země, pohlaví, příčina

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.