Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vizualizační nástroje pro 3D podporu výuky
Mutl, Josef ; Lustig, Stanislav (vedoucí práce) ; Prokýšek, Miloš (oponent)
Náplní této bakalářské práce je zmapování existujících vizualizačních nástrojů a zhodnocení jejich využitelnosti pro 3D podporu výuky. Podstatnou část práce tvoří realizace modelového řešení 3D vizualizace historického objektu - hradu a zámku v Polné. V teoretické části práce jsou popsány informační zdroje z oblasti výukových objektů a tvorby 3D modelů. Jsou představeny konkrétní možnosti praktické realizace 3D vizualizace historického objektu a navrženy oblasti její implementace do života společnosti, přičemž je kladen důraz na oblasti vzdělávací. V části praktické je nejprve představena vlastní realizace modelového řešení 3D vizualizace historického objektu. Dále následuje průběh proběhnuvšího šetření modelu do výuky. Na závěr jsou představeny výsledky ověření aplikace a formulovány závěry a doporučení pro školskou praxi.
Jednotná vizuální identita škol
Hejna, Martin ; Neumajer, Ondřej (vedoucí práce) ; Lustig, Stanislav (oponent)
Bakalářská práce "Jednotná vizuální identita škol" se věnuje problematice vizuální prezentace českých škol. Teoretická část přibližuje téma jednotné vizuální identity, popisuje její důležité prvky a fáze tvorby. Tento oddíl práce je napsán tak, aby mohl sloužit jako manuál pro správné vytvoření jednotné vizuální identity. Přiblížena je také současná situace škol v této oblasti a její porovnání se zahraničím. Emiprická část poskytuje náhled do využívání prvků jednotné vizuální identity na českých školách a míru jejich zpracování v rámci Corporate Designu. Zkoumá elektronicky dostupné materiály škol z hlediska jednotné vizuální identity a porovnává je s materiály dostupnými u komerčních subjektů. Dalším přínosem je návrh obsahu minimálního grafického manuálu pro praktické využití ve školním prostředí.
Vizualizační nástroje pro 3D podporu výuky
Mutl, Josef ; Lustig, Stanislav (vedoucí práce) ; Prokýšek, Miloš (oponent)
Náplní této bakalářské práce je zmapování existujících vizualizačních nástrojů a zhodnocení jejich využitelnosti pro 3D podporu výuky. Podstatnou část práce tvoří realizace modelového řešení 3D vizualizace historického objektu - hradu a zámku v Polné. V teoretické části práce jsou popsány informační zdroje z oblasti výukových objektů a tvorby 3D modelů. Jsou představeny konkrétní možnosti praktické realizace 3D vizualizace historického objektu a navrženy oblasti její implementace do života společnosti, přičemž je kladen důraz na oblasti vzdělávací. V části praktické je nejprve představena vlastní realizace modelového řešení 3D vizualizace historického objektu. Následuje popis pilotáže modelu do výuky. Na závěr jsou představeny výsledky ověření aplikace a formulovány závěry a doporučení pro školskou praxi.
Jednotná vizuální identita škol
Hejna, Martin ; Lustig, Stanislav (vedoucí práce) ; Neumajer, Ondřej (oponent)
NÁZEV PRÁCE: Jednotná vizuální identita škol AUTOR: Martin Hejna KATEDRA: Informačních technologií a technické výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Stanislav Lustig ABSTRAKT: Bakalářská práce "Jednotná vizuální identita škol" se věnuje problematice vizuální prezentace českých základních a středních škol. Teoretická část přibližuje téma jednotné vizuální identity, popisuje její důležité prvky a fáze tvorby. Tento oddíl práce je napsán tak, aby mohl sloužit jako manuál nebo pro správné vytvoření jednotné vizuální identity. Přiblížena je také současná situace škol v této oblasti a její porovnání se zahraničím. Empirická část mapuje existenci jednotné vizuální identity na základních a středních školách v České republice, míru jejího používání, znalost této problematiky a problémy spojené s jejím vytvořením. Výzkumné šetření zahrnuje 7 individuálních hloubkových rozhovorů s vedením základních a středních škol. Na závěr přidáváme návrh na ročníkovou práci studentů v rámci hodin IT. KLÍČOVÁ SLOVA: vizuální, identita, corporate, logo, design
Podpora výuky grafiky v oblasti matte-paintingu
Vachuda, Tomáš ; Lustig, Stanislav (vedoucí práce) ; Prokýšek, Miloš (oponent)
NÁZEV: Podpora výuky grafiky v oblasti matte-paintingu AUTOR: Tomáš Vachuda KATEDRA (ÚSTAV): Katedra informačních technologií a technické výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Stanislav Lustig ABSTRAKT: Tato práce slouží nejen jako příručka pro zájemce o problematiku Matte paintingu, ale i jako obecný návod na docílení realistické fotomanipulace. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuje náplň a samotnou podstatu této techniky. Přibližuje její historii a popisuje tradiční nástroje, které se při technice využívaly dříve a digitální nástroje, které se využívají nyní. Vysvětluje základní pravidla, díky jejichž dodržování lze dosáhnout fotorealistických výsledků. Praktická část se opírá o část teoretickou a předvede konkrétní a detailní postup, jehož výstupem bude profesionální fotomontáž. Hlavním cílem práce je přiblížení této techniky široké veřejnosti. Běžným lidem je tento pojem často neznámý, přestože se s jeho vizuální podobou setkáváme ve většině filmů či v reklamách. Praktická část v podobě tutorialu by měla sloužit jako výukový materiál, který čtenáře naučí nejen technice matte paintingu, ale i pokročilé manipulaci s daným grafickým softwarem. Práce je psána formou takovou, aby zaujala a poučila jak začátečníka, tak pokročilého, který se o tuto tematiku zajímá. KLÍČOVÁ...
Zájmové činnosti dětí a mládeže v obci Dřevčice (Informační videopořad)
Sládek, Filip ; Jiroušková, Ivana (vedoucí práce) ; Lustig, Stanislav (oponent)
Předmětem práce je tvorba videopořadu a prezentace, které informují o možnostech využití volného času dětí a mládeže obce Dřevčice. V rámci práce byl vytvořen námět, obsahový a technický scénář, podle kterých byl natočen videopořad. Ke tvorbě pořadu a prezentace byl použit program Pinnacle Studio Ultimatete - version 14, Microsoft Office PowerPoint 2007. Teoretická část přibližuje program Pinnacle Studio, jeho vývoj a základní porovnání s vybranými dalšími editačními programy Adobe Premiere a Nero Video. Dále porovnává prezentační techniky se zaměřením na možnosti tvorby PowerPointových prezentací. Závěr práce je věnován praktickému využití vytvořeného videopořadu a prezentace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.