National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Statistical Bulletin - Plzeňský Region: 1st quarter of 2013
Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni, Odd. informačních služeb a správy registrů ; Český statistický úřad
Regular information on demographic, economic and social development in the region and its districts (once a year also in administrative territories of municipalities with extended powers), predominantly in form of analytical tables (methodological notes for individual chapters are included). Interregional and interdistrict comparison and data for the whole Czech Republic are included.
Fulltext: Download fulltextPDF
Statistical Bulletin - Plzeňský Region: 1st and 4th quarter of 2013
Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni, Odd. informačních služeb a správy registrů ; Český statistický úřad
Regular information on demographic, economic and social development in the region and its districts (once a year also in administrative territories of municipalities with extended powers), predominantly in form of analytical tables (methodological notes for individual chapters are included). Interregional and interdistrict comparison and data for the whole Czech Republic are included.
Fulltext: Download fulltextPDF
Statistical Bulletin - Plzeňský Region: 1st and 3rd quarter of 2013
Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni, Odd. informačních služeb a správy registrů ; Český statistický úřad
Pravidelná informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v kraji a jeho okresech (jednou ročně i ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností), zpracována formou tabulek (obsahuje rovněž metodické vysvětlivky k jednotlivým kapitolám). Materiál je doplněn mezikrajskými a meziokresními srovnáními a daty za celou Českou republiku.
Fulltext: Download fulltextPDF
Statistical Bulletin - Plzeňský Region: 1st and 2nd quarter of 2013
Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni, Odd. informačních služeb a správy registrů ; Český statistický úřad
Regular information on demographic, economic and social development in the region and its districts (once a year also in administrative territories of municipalities with extended powers), predominantly in form of analytical tables (methodological notes for individual chapters are included). Interregional and interdistrict comparison and data for the whole Czech Republic are included.
Fulltext: Download fulltextPDF
Obce Plzeňského kraje v roce 2012
Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni, odd. informačních služeb a správy registrů
Základní údaje o obcích v Plzeňském kraji včetně číselníku obcí, částí obcí a územně technických jednotek. Číselník částí obcí je doplněn vybranými ukazateli ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.