Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Transatlantické byrokratické bludiště
Iuridicum Remedium ; Hnutí Duha ; Němcová, Petra ; Koželuh, Jiří
Regulatorní spolupráce, která má být dle představ Evropské komise a americké diplomacie klíčovým prvkem připravované smlouvy TTIP (Transatlantické obchodní a investiční partnerství), by nás zavedla do slepé uličky. Zvyšování standardů kvality potravin či ochrany zdraví by narazilo na zeď úředníků a lobbistů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice v roce 2008
Nezávislé Sociálně Ekologické Hnutí - Nesehnutí, Brno ; Koželuh, Jiři
Výzkum hodnotil plánovanou prostorovou expanzi se zaměřením na environmentální vlivy. Odhalil, že současný systém plánování není udržitelný a vede ke vzniku sídelní kaše, nárůstům intenzit dopravy v nezanedbatelných měřítcích a k záboru volných ploch. Dokládá, že neexistence či neúčinnost regulací je nebezpečná jak pro životní prostředí, tak potenciálně i pro vybavenost měst obchodem a službami. Výzkum uvádí, že je třeba hledat účinná opatření k posílení regulačních mechanismů, která jsou popsána v kapitole 5, ale zabývají se pouze regulací z pohledu ochrany životního prostředí. Aby tato regulace byla účinná, je nezbytné přijmout další opatření, které poskytnou nástroje pro regulaci obecním samosprávám a ke kooperaci krajských samospráv a ministerstev. Je nezbytné zabývat se také omezením ekonomické moci maloobchodních řetězců, která zahrnuje mimo jiné podporu drobných obchodníků a výrobců či omezení otevírací doby. Návrh těchto opatření přesahuje rozsah tohoto výzkumu. Výzkum poukazuje na nutnost rychlého zásahu.

Viz též: podobná jména autorů
1 KOŽELUH, Jindřich
1 Koželuh, Jakub
1 Koželuh, Jiři
1 Koželuh, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.