Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu
Kamenický, Jiří ; Český statistický úřad
Studie mapuje vývoj dopravní nehodovosti v ČR podle hlavních druhů dopravy a zaměřuje se i na časové a regionální variace dopravní nehodovosti. Analyzuje spektrum nehod podle druhu, příčin a způsobu zavinění, soustřeďuje se mimo jiné i na dopady hmotných škod a zvláště zranitelné účastníky silničního provozu (motocyklisté, chodci, cyklisté, starší lidé, děti, aj.). Z příčin nehodovost je obšírněji rozebrán vliv alkoholu, nepříznivých přírodních podmínek, nezkušenost řidičů, atd. Rozbor je obohacen o mezinárodní srovnání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky v 1. pololetí 2013
Dubská, Drahomíra ; Kamenický, Jiří ; Kučera, Lukáš ; Český statistický úřad
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky v 1. čtvrtletí 2013
Dubská, Drahomíra ; Kamenický, Jiří ; Kučera, Lukáš ; Český statistický úřad
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky v 1. až 3. čtvrtletí 2013
Dubská, Drahomíra ; Kamenický, Jiří ; Kučera, Lukáš ; Český statistický úřad
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky v roce 2013
Dubská, Drahomíra ; Kamenický, Jiří ; Kučera, Lukáš ; Český statistický úřad
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU
Kamenický, Jiří ; Český statistický úřad
Studie analyzuje dlouhodobý vývoj deficitu hospodaření a celkového dluhu vládního sektoru, vč, jejich vztahu k dynamice HDP v ČR i zemích EU. Sleduje hlavní výdajové položky vládního sektoru a detailněji jejich vývoj v období poznamenaném hlubokou recesí (2009 až 2012). Stručně mapuje i strukturu vládního dluhu, jakož i vztah mezi zadlužeností ústředních a místních vládních institucí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Tendence a faktory makroekonomického vývoje a kvality života v ČR
Dubská, Drahomíra ; Kamenický, Jiří ; Kohoutová, Iva ; Kučera, Lukáš ; Český statistický úřad
Analýza se zabývá výkonností ekonomiky ČR, nerovnováhami a vybranými ukazateli konkurenceschopnosti a konvergenčních procesů v mezinárodním srovnání a středně- či dlouhodobém časovém horizontu. Ve stejném rámci sleduje i vývoj vybraných indikátorů kvality života.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Viz též: podobná jména autorů
1 Kamenický, Jan
1 Kamenický, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.