Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Chrudimsko 1945
Jodas, Josef ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Čechurová, Jana (oponent)
Předložená bakalářské práce je mikrohistorickou sondou do dějin Chrudimska během posledních měsíců druhé světové války. Cílem práce je podat co nejširší obraz událostí a proměn regionu, které zasáhly místní obyvatelstvo. Problémy v hospodářské oblasti, které byly nejvýraznější, citelně proměnily každodennost místních obyvatel. Zahrnuta je také analýza odboje a zvlášť partyzánského hnutí v regionu, se kterým byl spojen vznik rozsáhlého protipartyzánského aparátu v podobě Sonderdienststelle Chrudim. Nedílnou součástí práce je analýza událostí na začátku května 1945, převzetí moci Revolučními národními výbory, ústup německé armády a její střety s povstalci. Popisované události jsou zasazeny do širšího historického kontextu. Základním zdrojem práce jsou archivní materiály regionálního původu. Klíčová slova1945, Chrudimsko, protinacistický odboj, společnost, mikrohistorie

Viz též: podobná jména autorů
1 Jodas, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.