Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tmelený objektiv Steinheilova typu
Rail, Zdeněk ; Franců, Helena ; Ulrichová, Iva ; Šípová, Gabriela ; Jareš, Daniel ; Kuryshev, V. ; Vápenka, David
Tento referát se zabývá achromatickými dublety se vstupním členem z flintového skla. Optické řešení těchto objektivů navrhl německý fyzik Carl August Steinheil v polovině 19. století. V nedávné minulosti bylo několik těchto dubletů vyrobeno pro astronomické účely v naší dílně. V referátu popisujeme výpočet a technologický postup výroby tmeleného Steinheilova objektivu s rovinnou výstupní plochou.
Maksutovovy soustavy z Turnova
Rail, Zdeněk ; Melich, Zbyněk ; Jareš, Daniel ; Pintr, Pavel ; Vápenka, David
Tento referát popisuje vývoj a výrobu optických soustav, u kterých byl použit meniskový korektor Maksutova jako vstupní člen. Řada těchto vysoce kvalitních systémů byla v Turnově vyráběna od sedmdesátých let na několika pracovištích. V naší práci presentujeme zkušenosti s optickým designem, výrobou a konstrukcí meniskových dalekohledů a komor.
Optické parametry význačných refraktorů
Rail, Zdeněk ; Jareš, Daniel ; Pintr, Pavel ; Vápenka, David
V tomto referátu publikujeme optické parametry několika historických dalekohledů, které jsme v literatuře a na webových stránkách získali. Data byla vložena do optického programu ZEMAX, v němž byly vyčísleny jejich zbytkové vady.
Konstrukce spektroskopu pro pozorování hvězdných spekter
Rail, Zdeněk ; Jareš, Daniel ; Pintr, Pavel ; Vápenka, David
Tento článek předkládá návod na konstrukci přístroje - spektroskopu pro vizuální pozorování hvězdných spekter. K jeho stavbě je použito běžně prodávaných součástek. Samotné sestavení přístroje lze provést bez pomoci obráběcích strojů ve spartánsky vybavené dílně.
Korektor komy D. M. Maksutova
Rail, Zdeněk ; Jareš, Daniel ; Vápenka, David
Nejjednodušším korektorem komy paraboloidického zrcadla je jednočočkový meniskový korektor Maksutova. Tento korektor, umístěný do sbíhavého svazku paraboloidu, opravuje komu a zároveň zachovává stigmatičnost systému na optické ose. Je snadno vyrobitelný a zvětšuje zorné pole paraboloidu třikrát.
Sférochromatické vada Clarkova objektivu z observatoře v Ondřejově
Rail, Zdeněk ; Šrajer, Bohdan ; Jareš, Daniel ; Vápenka, David ; Pintr, Pavel
V naší práci jsou předloženy výsledky matematické simulace zbytkových vad Clarkova objektivu o průměru 8 palců (203.2 mm). Tento achromatický dublet je používán na observatoři v Ondřejově více než 100 let k pozorování Slunce.
Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů
Rail, Zdeněk ; Jareš, Daniel
V této práci předkládáme výsledky simulací zobrazovacích vlastností několika význačných historických zrcadlových dalekohledů, které konstruovali Newton, Hadley, Herschel, Rosse
Simulace zbytkových optických vad objektivu 210/3452 slunečního spektrografu na observatoři v Ondřejově
Rail, Zdeněk ; Jareš, Daniel ; Melich, Radek
Koncem roku 2012 bylo provedeno přeměření a vyčištění objektivu 210/3452 slunečního spektrografu observatoře AsÚ AVČR v Ondřejově. Spektrograf pracuje v čáře H-Alfa a je tvořen tímto objektivem a dvojlomně-polarizačním filtrem, umístěným před jeho ohniskovou plochou. Z naměřených hodnot jsme vyčíslili jeho optické vlastnosti. V referátu předkládáme jak výsledky matematického vyčíslení zbytkových vad, tak nové optické návrhy systémů vhodných pro použití filtrů Fabry-Perota.
Photonometers for coating and sputtering machines
Oupický, Pavel ; Jareš, Daniel ; Václavík, Jan ; Vápenka, David
The concept of photonometers (alternative name of optical monitor of a vacuum deposition process)for coating and sputtering machines is based on photonometers produced by companies like SATIS or HV Dresden. Photometers were developed in the TOPTEC centre and its predecessor VOD (Optical Development Workshop of Institut of Plasma Physics AS CR) for more than 10 years. The article describes current status of the technology and ideas which will be incorporated in next development steps. Hardware and software used on coating machines B63D, VNA600 and sputtering machine UPM810 is presented.
Chromatická vada několika význačných refraktorů 19. a 20. století
Rail, Zdeněk ; Jareš, Daniel ; Tomka, David ; Doleček, Roman
V 19. století dominovaly v astronomii refraktory. Čočky těchto přístrojů byly vyráběny z klasických skel a proto jejich dominantní zbytkovou vadou byl sekundární chromatismus. V této práci jsou ukázány zbytkové vady několika refraktorů, u kterých se podařilo sehnat jejich optické parametry. Jedná se o 40, 36 a 25 palcové refraktory Alvana Clarka, Yerkesovy, Lickovy a USNO observatoře, 12 palcový refraktor hvězdárny v Greenwiche a dále 6 palcový heliometr Josefa Fraunhofera v Königsbergu, se kterým byla poprvé změřena paralaxa hvězdy. Referát obsahuje také parametry objektivu Königova dalekohledu, petřínské hvězdárny v Praze.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Jareš, David
2 Jareš, Dominik
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.