Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika ozdravování odrůd révy vinné pomocí chemoterapie
Komínek, Petr ; Jandová, Barbora ; Komínková, Marcela ; Polák, Jaroslav
Metodika popisuje postup kultivace rostlin révy vinné in vitro za účelem jejich ozdravení od virových patogenů pomocí Ribavirinu. Velká část metodiky se zabývá diagnostikou virů pro stanovení úspěšnosti ozdravení. Metodika je určena pracovištím technických izolátů a dalším podnikům, které provádějí ozdravování podnoží a odrůd révy vinné, případně ji mohou využít též MZe, ÚKZÚZ, Svaz pěstitelů révy vinné a další zájemci a pěstitelé révy vinné.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
VÝVOJ PŘÍJMŮ SPORTOVNÍCH KLUBŮ V SOUVISLOSTI S PRŮBĚHEM HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU
Jandová, Barbora ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Hřebík, Tomáš (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit, zda pokles hospodářského cyklu dopadl také na činnost sportovních klubů či nikoli. Prozkoumat, zda prostředí sportu je natolik specifické svými vlastnostmi, že je schopno lépe uspět v nepříznivém ekonomickém období než jiná odvětví. První část se zaměří a nastíní teoretická východiska na základě teorie firmy neoklasické a behaviorální. Práce přiblíží specifika sportovních firem (klubů), diverzifikaci jejich příjmů a analyzuje jaké postavení má sport ve státním rozpočtu a jak velký vliv má sportovní odvětví na výkonnost ekonomiky. Analytická část se bude věnovat vybraným sportovním klubům, kde na základě získaných informací rozebere změny ve struktuře příjmů a výdajů během několika posledních let a vyhodnotí, jak moc jsou sportovní kluby zasaženy poklesem hospodářského cyklu či nikoli.
Pro a proti přijetí eura - aplikace na Českou republiku
Jandová, Barbora ; Mach, Petr (vedoucí práce) ; Chytilová, Helena (oponent)
Cílem této práce by mělo být zhodnocení výhod a nevýhod přijetí společné měny euro, které se v blízké budoucnosti bude týkat i České republiky a kdy již nyní probíhají kroky, směřující k našemu vstupu do Evropské měnové unie. První část bude zaměřena na vznik a vývoj Evropské měnové unie a podmínky, které země musí splnit, aby se staly členy společenství. Poté by práce přiblížila pozitiva a negativa s tím spojené, s následnou analýzou následků, které přechod na společnou měnu vyvolal. Na základě předchozí teorie a zkušeností zemí, které euro přijaly, by se druhá část práce zaměřila přímo na Českou republiku. Kromě analýzy vybraných aktuálních ekonomických faktorů, které hrají roli při rozhodování o přijetí eura, zmíním i názory a postoje představitelů hlavních politických stran současnosti a stanoviska alternativních institucí, ať už k podmínkám přijetí eura nebo k samotnému datu přijetí. Následně provedu komparaci České republiky s potenciálními adepty na přijetí eura. Obsahem poslední části práce, v souvislosti s předchozí provedenou analýzou, bude shrnutí přínosů a nákladů, které společná měna naší republice přinese a následné vyvození závěrů pro Českou republiku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.