Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Technical aspects of aortic root sparing surgery:Structural changes occurring during different thawingprotocols of cryopreserved human aortic root allografts and thereproducibility of external aortic root annuloplasty using Coroneo ring.
Novotný, Róbert ; Hlubocký, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vojáček, Jan (oponent) ; Pirk, Jan (oponent)
Souhrn Záchovné operace aortálního kořene použité v léčbě pacientů s aneurysmem ascendentní aorty v přítomnosti nebo za absence aortální regurgitace již nepředstavuji experimentální a nedostatečně probádanou proceduru. Úspěšné záchovné operace aortálního kořene nebo opravné operace chlopně jsou uskutečňovány s cílem nejenom korigovat distrofický aortální kořen, ale jde při nich o obnovu funkčnosti jednotlivých komponentů kořene aorty, co se týká jejich rozměrů a propojenosti. Eliminace nutnosti antikoagulační terapie a komplikací, které vznikají při implantaci chlopenních protéz činí záchovné operace aortálního kořene velmi atraktivní pro chirurga i pacienta. Když vezmeme do úvahy údaje z odborné literatury o zvyšujícím se využití plastik chlopní, zdá se, že záchovné operace aortální chlopně a aortálního kořene získávají stále větší význam. Tato Dizertační práce je věnována studiu některých specifický faktorů důležitých pro záchovné operace aortálního kořene, především o stadium strukturních změn vznikajících u kryoprezervovaných alograftů lidských aortálních kořenů a o stadium reprodukovatelnosti procedury implantace (a reimplantace) extraaortálních prstenců Coroneo. Úvod práce...
Mechanické vlastnosti mitrálních alograftů
Hlubocký, Jaroslav ; Špatenka, Jaroslav (vedoucí práce) ; Dominik, Jan (oponent) ; Rosenberg, Josef (oponent)
Použití mitrálního alograftu k náhradě mitrální chlopně nikdy nedosáhlo podobného rozmachu jako použití alograftu v aortální pozici, zejména u pacientů s infekční endokarditidou. Klinické výsledky po implantaci alograftu do mitrální pozice byly většinou špatné. Rozvoj záchovných výkonů na mitrální chlopni a zlepšování kvality chlopenních náhrad vedly k opuštění této metody. Mitrální alograft může být ale vhodnou alternativou k léčbě pacientů s patologií trikuspidální chlopně, zejména s infekční endokarditidou v této lokalizaci. Práce navazuje na experiment na ovčím modelu, který ověřoval technické aspekty implantace kryoprezervovaného mitrálního alograftu do trikuspidální pozice. V rámci tohoto projektu jsme zjišťovali, jestli se mění mechanické vlastnosti mitrálního alograftu po kryoprezervaci. Vypracovali jsme novou metodiku měření mechanických vlastností tkání štěpu, která reflektuje chirurgickou techniku transplantace mitrálního alograftu. Umožňuje měřit vlastnosti mitrální chlopně vcelku, jako jednu funkční jednotku skládající se z mitrálního anulu, cípu chlopně, šlašinek a papilárního svalu. Použili jsme pětiprvkový Maxwellův model pro identifikaci viskoelastických parametrů charakterizujících chování mitrálních ovčích alograftů po kryoprezervaci. V kontrolní skupině bylo 39 čerstvých ovčích mitrální...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.