Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
2014: Česká republika překonala dvouletou recesi
Dubská, Drahomíra
Rozbor nabídkové strany ekonomiky za odvětví průmyslu, stavebnictví a dále výsledků zahraničního obchodu a vývoje maloobchodních tržeb. Disponibilní příjmy domácností za první tři čtvrtletí 2014 a trh práce, důvěra spotřebitelů. Odhad budoucího vývoje z pohledu zahraniční poptávky (toky zboží) a poptávky domácí (stavebnictví). Možná rizika v souvislosti s trajektorií oživení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - v 1. pololetí 2015
Dubská, Drahomíra ; Kamenický, Jiří ; Kučera, Lukáš
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - v 1. - 3. čtvrtletí 2015
Dubská, Drahomíra ; Kamenický, Jiří ; Kučera, Lukáš
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - v 1. čtvrtletí 2015
Dubská, Drahomíra ; Kamenický, Jiří ; Kučera, Lukáš
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice - v roce 2014
Dubská, Drahomíra ; Kučera, Lukáš ; Kamenický, Jiří
Analýza se zabývá výkonností ekonomiky ČR, nerovnováhami a vybranými ukazateli konkurenceschopnosti a konvergenčních procesů v mezinárodním srovnání a středně- či dlouhodobém časovém horizontu. Ve stejném rámci sleduje i vývoj vybraných indikátorů kvality života.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Srovnávací analýza vývoje ekonomik České republiky, Slovenska a Rakouska
Odbor Kancelář předsedkyně ; Oddělení svodných analýz ; Dubská, Drahomíra
Tři středoevropské země, tj. Českou republiku, Slovenskou republiku a Rakousko, spojuje nejen geografická těsnost a mentální podobnost, ale i několik dalších rysů převážené ekonomické povahy: v současné době velmi silná vazba na německou ekonomiku, co do velikosti ekonomik místo v prostřední třetině žebříčku evropských zemí, znatelná socio kulturní podobnost, aj. Evidentní jsou však i rozdíly, zejména v úrovni ekonomické vyspělosti měřené obvyklými ukazateli, a to v případě Rakouska na jedné straně a ČR a Slovenska na straně druhé.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Český potravinářský průmysl se zvedá
Český statistický úřad ; Dubská, Drahomíra
Oživení české ekonomiky zasáhlo prostřednictvím rostoucí spotřeby domácností i tuzemskou výrobu potravinářského zboží. V té se v ČR loni promítlo oživení ekonomiky pozitivně hned v několika směrech. Po třech letech meziročních poklesů produkce potravin stoupla, ve druhé polovině roku dokonce významně více než v Polsku anebo Německu, největších exportérů potravin do ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa
Dubská, Drahomíra ; Český statistický úřad
Analýza se zabývá potravinovými obchody ČR se zahraničním za první čtyři měsíce roku 2014. Sleduje strukturu dovozu a vývozu podle hlavních obchodních partnerů, z komodit především masa a masných výrobků. Hodnocena je vzájemná komplementarita dovozů potravin z Polska a Německa a také vztah ke spotřebě a domácí produkci potravin.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
HDP – stvrzené oživování české ekonomiky: Komentář
Dubská, Drahomíra ; Český statistický úřad
Vývoj HDP ČR a jeho složek v evropském srovnání. Vliv dovozů na spotřebu domácností. Analýza dynamiky HDP a jeho složek vyjádřená kumulativně za pololetí a tři čtvrtletí vč. příslušných závěrů. Vliv měnové intervence na ceny. Výhled spojený s riziky v zahraniční poptávce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hmotné bohatství v České republice: posiluje ho vývoj na realitním trhu?
Dubská, Drahomíra ; Český statistický úřad
Hmotná aktiva v ekonomice ČR, jejich čistá hodnota a stavy hrubého fixního kapitálu, vliv přecenění. Reálné zisky a ztráty z držení fixních aktiv. Výstavba komerčních nemovitostí a její regionální rozvrstvení v ČR. Trh rezidenčních nemovitostí, nabídkové a kupní ceny bytů. Kupní ceny domů a stavebních pozemků. Financování bydlení, struktura úvěrů obyvatelstvu na bydlení a cena peněz. Dostupnost bydlení podle cen bytů a průměrné hrubé nominální mzdy v regionech ČR. Zatížení domácností v podobě splátek hypotečních úvěrů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Dubská, Dagmar
1 Dubská, Dominika
20 Dubská, Drahomíra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.