Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vojáci císaře pána. Identity, prožitky a národní (po)vědomí českých účastníků první světové války
Bubeník, Daniel ; Himl, Pavel (vedoucí práce) ; Šedivý, Ivan (oponent) ; Hutečka, Jiří (oponent)
Vojáci císaře pána. Identity, prožitky a národní (po)vědomí českých účastníků první světové války Tématem předkládané disertační práce jsou identity a prožitky českých vojáků první světové války. Pramenem práce jsou ego-dokumenty českých vojáků, konkrétně se jedná zejména o jejich deníky, v menší míře pak dopisy polní pošty a vzpomínky. Cílem je analýza reprezentací identit, prožitků a národního (po)vědomí pisatelů zkoumaných pramenů. Badatelské otázky práce se ptají na reprezentace konstrukce identit v pramenech, zejména na identity národní, regionální, náboženské nebo sociální; na konstrukci jinakosti a obrazu nepřítele v textech, na vztah k jinakosti a případný konflikt loajalit mezi českou národní společností a službou v rakousko-uherské armádě; na genderovou identitu pisatelů; a na otázku konstrukce tělesnosti a prožitku tělesnosti a těla jakožto konstruktu maskulinní identity. Předkládaná disertační práce náleží do oboru Historická antropologie.
Každodenní realita českých účastníků první světové války
Bubeník, Daniel ; Šedivý, Ivan (oponent) ; Himl, Pavel (vedoucí práce)
V diplomové práci se pokusím rekonstruovat každodenní realitu českých účastníků první světové války, respektive jejich subjektivní vnímání této každodenní reality, a to především pomocí analýzy polní korespondence. Polní korespondence je jedním z pramenů historicko-antropologického bádání, který vytvářejí sami aktéři a vypovídají tak sami o sobě. Dopisy polní pošty se tím pádem stávají cenným zdrojem informací.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.