Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Databáze restaurátorských zpráv s možností vyhledávání podle textové a obrazové informace
Beneš, Miroslav
Tato práce je zameřena na návrh databáze zpráv o materiálovém průzkumu s možností textového a obrazového vyhledávání. Zpráva o materiálovém průzkumu zachycuje proces restaurování uměleckého díla. Databáze by tak představovala znalostní bázi, která by měla informativní charakter a umožnila by využívat nabyté zkušenosti pro restauraci dalších del. Pro analýzu použitých materiálu se z díla odebírají vzorky, ze kterých se mj. pořizují snímky v bílém a ultrafialovém světle. Tyto snímky jsou základem obrazového vyhledávání. Vizuální podobnost se určuje porovnáním příznakových vektoru snímků v databázi a snímků zadaných uživatelem. K výpočtu příznaku se používají kookurenční matice pro několik různých vektorů.
Filtrace šumu z digitálních fotografií
Hošek, Lukáš ; Beneš, Miroslav (oponent) ; Machek, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce je nastudovat a implementovat nejčastěji používané algoritmy na filtrovaní šumu z obrazů. Cílem by měly být nástroje na: filtrování aditivního šumu - nastudovat a implementovat alespoň dva netriviální algoritmy; odstraňování vad obrazu způsobených defektními pixely na snímacím čipu ("hot pixels"). Výstupem bude modul do programu gimp a samostatně volatelná konzolová aplikace.
Popis textur pomocí wavelet v systému Nephele
Beneš, Miroslav ; Zitová, Barbara
V našem článku je představeno řešení pro archivaci a zpracování informací o restaurování uměleckých děl - Nephele. Archivační část umožňuje vytvořit databázi zpráv a nabízí běžné databázové funkce. Krom toho je implementováno také vyhledáváné podle obrazové podobnosti, využívající viditelné a UV spektrum a snímky z elektronového mikroskopu. Waveletový rozklad tvoří základ pro pois analyzovaných dat.
Projekt elektronické databáze výsledků materiálového průzkumu malířských děl
Hradilová, J. ; Beneš, Miroslav ; Zitová, Barbara
Práce se zabývá vývojem databázového prostředí pro archivaci zpráv materiálového průzkumu malířských děl. Struktura databáze byla navržena v součinnosti s odborníky a odráží používané postupy pro zaznamenávání výsledků. Kromě archivace poskytuje možnost vyhledávání v již vložených zprávách jak podle klíčových slov (textová informace), tak podle vizuální podobnosti (obrazová informace). Databáze spolu s implementovanými vyhledávacími funkcemi tvoří znalostní bázi informativního charakteru.
Factoring jako moderní nástroj financování obchodní činnosti
Procházková, Lenka ; Stejskalová, Irena (vedoucí práce) ; Beneš, Miroslav (oponent)
Diplomová práce na téma Faktoring jako moderní nástroj financování obchodní činnosti v teoretické části zkoumá různé způsoby získávání finančních zdrojů podniku. Tyto zdroje mohou být interní nebo externí. Podrobněji jsou rozebrány externí možnosti financování se zaměřením na faktoring, jeho principy, funkce a formy. V praktické části porovnává náklady na externí financování, a to s různým poměrem využití kontokorentního úvěru a faktoringu.

Viz též: podobná jména autorů
19 BENEŠ, Martin
15 BENEŠ, Michal
1 Beneš, Marcel
6 Beneš, Marek
19 Beneš, Martin
1 Beneš, Matěj
15 Beneš, Michal
1 Beneš, Milan J.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.