National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Rural development policy impacts on regional output, income and employment in Vysocina Region
Bednaříková, Zuzana ; Jílková, Jiřina (advisor) ; Majerová, Věra (referee) ; Bečvářová, Věra (referee)
This dissertation follows the increasing extent of the European Union's intervention into rural areas. The main objective of the dissertation is to analyse and evaluate the impacts of measures supporting job creation, within the Rural Development Programme of the Czech Republic for 2007--2013, on regional production, income and employment in the Vysočina region. Specifically, it concerns the measures under Axis 3 Pillar 2 of the EU Common Agricultural Policy supporting diversification into non-agricultural activities, micro-businesses and tourism development. The sub-objective is to analyse the coefficients and multipliers, which would identify the sectors with the greatest potential for further development in terms of production, income and employment in the Vysočina region. Within the main objective three alternatives impacts that arise when there is a change of the final demand for production of a given industry are analysed and these can be measured by changes in production, income or employment. Two formulated hypotheses are analysed in detail In the individual chapters the dissertation is focused on the theoretical aspects of rural development dealing with the aspects of rural development policy implementation, describing the models and empirical analysis of the impact of measures supporting rural economic development. It also describes the characteristics of the Vysočina region, offering a methodology and construction of a regional input-output table and the input-output model for the Vysočina region, and finally, it includes a methodology and application of the impact analysis for the region. In order to achieve the main objective Leontief's structural input-output analysis is used (Leontief, 1966). The regional short-term macroeconomic input-output model built on the example of the Vysočina region serves as a tool for the analysis. A part of the analysis is the identification of factors that influence the size of the impact found. To perform the impact analysis the author constructed a regional input-output table for the Vysočina region. The regionalization of the national commodity symmetric input-output table (CZSO, 2010f) is performed using the GRIT method (Jensen et al., 1979). The selected method is suitable for assessing the short-term impact of political measures, where the found effects can be attributed exclusively to the political measures observed. All the restrictions typical of input-output analysis have been taken into account. The scientific contribution of the dissertation is the creation of a regional macroeconomic input-output model for the Vysočina region based on Leontief's input - output analysis, and its use to determine the impact of the realised funds on the monitored measures of production, income and employment in the Vysočina region. The other scientific contribution is the construction of a regional input-output table for the Vysočina region. This serves as a data source for the input-output analysis since regional input-output tables are not available in the Czech Republic.
Bank mergers
Bednáriková, Zuzana ; Zetek, Pavel (advisor)
The work is dealing with mergers and acquisitions in the banking sector. The first section is describing the definition of mergers and acquisitions and reflecting the developments and trends in recent decades. In the second part the main motives are stated leading to the realization of bank mergers on the part of owners and bank managers. The third section is describing the progress of implementation of the project from selecting of suitable candidates through to the implementation of the merger. The last section is focusing on the impact of mergers on the target company and the human society.
Analysis of investments in agricultural holdings on example of the SAPARD Programme and OP Rural Development and Multifunctional Agriculture
Kunčíková, Michaela ; Pělucha, Martin (advisor) ; Bednaříková, Zuzana (referee)
The thesis is focused on the topic of investments in agricultural holdings in the context of policy of rural development in European union. Detailed analysis is concentrated on Measure Investments in agricultural holdings of the pre-accession programme SAPARD and itś follow-up The Operational Programme Rural development And Multifunctional Agriculture. The thesis includes comparation of realization of these measures in Cohesion regions of the Czech republic with further survey oriented at Central Bohemia region in purpose to reveal activity of region, reasons of figures attained and benefits of realized investments for region.
Comparison of Living Conditions in the Regions (Kraje) in the Czech Republic
Petrůj, Jan ; Nezdařilová, Eva (advisor) ; Bednaříková, Zuzana (referee)
Diplomová práce je zaměřena na komparaci krajů České republiky, která je založená na objektivních životních podmínkách, majících vliv na kvalitu života. Analýza bere v úvahu podmínky, které v daném kraji objektivně existují a přitom mají schopnost pozitivně či negativně ovlivnit život jedince a tudíž i kvalitu života. Analýza používá kvantitativní ukazatele, které lze bez zásadních problémů porovnávat, a které jsou v České republice statisticky sledovány. Analýza se vyhýbala použití subjektivních a objektivně těžko zjistitelných kvalitativních ukazatelů. V prvních dvou kapitolách je uvedena teorie kvality života včetně jejího měření. Cílem diplomové práce bylo analyzovat data pomocí speciálně vytvořeného agregovaného hierarchického indexu ? Indexu životních podmínek - a zjištěné závěry porovnat s předpoklady a již existujícími vědeckými výsledky.

See also: similar author names
2 Bednáriková, Zuzana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.