Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Demokratická civilizace a dezinformační propaganda ve středoevropském geopolitickém prostoru
Bednář, Miloslav
Klíčový geopolitický prostor mezi Německem a Ruskem si včetně Německa a Ruska zatím nevytvořil solidní demokratickou politickou kulturu. Proto je oproti např. Británii a USA poměrně snadno ovlivnitelný soustavnou dezinformační propagandou zaměřenou proti demokratické civilizaci.
Etika vztahu lékař-pacient ve stomatologii
Pipková, Irena ; Bednář, Miloslav (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent) ; Šimek, Jiří (oponent)
Práce zahrnuje porovnání etických hodnot u běžné populace bez závažnějšího poškození celkového zdraví a u nemocných s celkovým onemocněním ,kde je zřejmé , že žebříček hodnot těchto dvou skupin je odlišný. Ze zkoumání vyplynuly některé další poznatky( viz. kapitola 4 d/ a kapitola 5 práce). Výsledky a závěry jsou ve shodě s odbornou literaturou anglosaskou ( evropskou i zámořskou) a vlastních zkušenostech s ošetřováním pacientů. Žádné lékařské odvětví nemůže zcela zajistit plné zdraví pacientů. Existuje soubor hodnot zaměřených na konkrétní lékařské profese, tedy jejich hlavní hodnoty. Tyto hodnoty ustavují parametry mnoha aspektů při profesionálním rozhodování. A slouží k posuzování potřeb pacienta. Postup léčení a přístup lékaře k pacientovi s vážným celkovým onemocněním , uvedeným v práci odpovídá hierarchii etických hodnot v Ozar-Sokolově schématu. Návrh šesti hlavních etických hodnot se týká stomatologie a jejího přístupu k léčbě a také spravedlnosti v rozdělování a alokaci zdrojů u operovaných pacientů, ze závažných důvodů : operací na srdci, transplantací apod./ Etické hodnoty přispívají k procesu rozhodování i v případě jejich konfliktu. Ne všichni Ozar-Sokolovo schéma uznávají. Z hlediska pacientů s vážnými celkovými chorobami do uvedeného schématu zapadá, posuzování potřeb a to zejména v...
Vztah účelu a prostředku ve filosofii a politice
Bednář, Miloslav
Bednář porovnává Machiavelliho chápání vztahu účelu a prostředku v politice s Platónovým pojetím, předvedeným v dialogu Gorgiás, s přihlédnutím k dnešním pokusům a rehabilitovat Machiavelliho pojetí politiky. Machiavelliho voluntaristický rozvrh politiky a výsledný manipulativní populismus není ani demokratismem, ani republikánskou nedominancí.
Odsun československých Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy
Bednář, Miloslav
Bednář zkoumá a shrnuje význam odsunu českoslovenkých Němců po II. světové válce pro budování právních základů a demokratického uspořádání Evropy.
Patočkova filosofie dějin jako tematizace přirozeného světa
Bednář, Miloslav
Konferenční příspěvek Miloslava Bednáře se zabývá především Patočkovou filosofií dějin jako tematizace přirozeného světa.
Masarykova idea československého státu
Bednář, Miloslav
Bednář zkoumá podstatu ideje československého státu jako Masarykovo pojetí české reformace coby protiklad pojetí Evropské unie.
Svoboda a odpovědnost jako podstata problému světového šíření demokracie
Bednář, Miloslav
Bednář se ve svém příspěvku zabývá především svobodou a odpovědností, které představují klíčové prvky při šíření demokratických myšlenek.
Popperova otevřená společnost a fenomén Evropské unie
Bednář, Miloslav
Bednář kriticky zkoumá Evropskou unii z hlediska Popperova pojetí otevřené společnosti.
Spor o povahu lidských práv
Bednář, Miloslav
Autor staví základní lidská-občanská práva proti nyní ideologicky preferovaným sociálním a ekonomickým právům a kritizuje hlavní politický a ideologický proud Evropské Unie za privilegování sociálně-ekonomických práv na úkor práv základních.
Spravedlnost, svoboda a krize Evropy u Johna Stuarta Milla
Bednář, Miloslav
Bednář analyzuje pojetí spravedlnosti, svobody a krize Evropy u Johna Stuarta Milla.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 BEDNÁŘ, Marek
1 Bednář, Marcel
6 Bednář, Marek
15 Bednář, Martin
6 Bednář, Michal
2 Bednář, Milan
2 Bednář, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.