Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení fluoridů ve vzorcích zubních past pomocí SIA systému
Barvínková, Zuzana ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Zuzana Barvínková Konzultant: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název rigorózní práce: Stanovení fluoridů ve vzorcích zubních past pomocí SIA systému Stanovení fluoridů v zubních pastách bylo testováno pomocí SIA systému. Ke stanovení byla využita reakce hlinitých iontů s aluminonem za vzniku červeného komplexu. Po přidání roztoku fluoridů byly hlinité ionty z tohoto komplexu vytěsněny. Detekce byla provedena spektrofotometricky. Kalibrační závislost pro stanovení fluoridu sodného byla lineární v rozmezí 3.10-3 až 1.10-2 mol.l-1 NaF. Byla hodnocena opakovatelnost měření pro slepý roztok (voda) a roztoky fluoridu sodného 5.10-3 mol.l-1 a 6,25.10-3 mol.l-1 . Opakovatelnost stanovení se pohybovala mezi 1,19 - 3,70 %, a byla tedy dostatečná. Dále byly vybrány potenciálně interferující ionty, které mohou rušit stanovení fluoridů. Podle složení běžně dostupných zubních past jde o Cl- , Br- , I- , Ca2+ , PO4 3- , Zn2+ , CO3 2- , Al3+ , CH3COO- , Sn2+ , vinanový anion, citronanový anion, laurylsulfátový anion, sorbitol a methylparaben. Mezi interferující ionty, ovlivňující stanovení už v malé koncentraci, patří Ca2+ , CO3 2- , Al3+ , Sn2+ , citronan, laurylsulfát a methylparaben. V testovaných pastách jsou...
Corporate social responsibility in the construction industry
Barvínková, Zuzana
Barvínková, Z. Společenská odpovědnost firem ve stavebnictví. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. Tato diplomová práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti firem. Společenská odpovědnost firem je odpovědnost firem za své dopady na společnost a je založena na bázi dobrovolnosti. Klade si za cíl zmapovat současný stav pojetí CSR v malých a středních podnicích v českém stavebnictví jako odvětví s obrovským dopadem na životní prostředí, zdroje energie a národní hospodářství, jako jeden z největších zaměstnavatelů, a navrhnout doporučení pro zlepšení CSR aktivit a tím zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků ve stavebnictví. Základem pro doporučení je kvalitativní a kvantitativní výzkum v rámci čtyř členských zemí Evropské Unie, tedy v České Republiky, Nizozemí, Švédska a Spojeného Království.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.