Original title: Kultura České republiky v číslech 2018: Vybrané údaje ze statistických šetření
Translated title: Culture in numbers 2018
Authors: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Document type: Statistical reports
Year: 2019
Language: cze
Publisher: NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Series: Kultura České republiky v číslech
Abstract: Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS) (web)
External URL: https://statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2019/05/Kultura_v_cislech_2018_web.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-395910


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS)
Reports > Statistical reports
 Record created 2019-05-20, last modified 2019-05-20


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share