Original title: Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2017
Translated title: Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic: Libraries, non-periodical publications, periodicals
Number of part: 3. díl
Name of part: Knihovny a vydavatelská činnost
Authors: Lindnerová, Vladimíra ; Zeitnertová, Olga ; Nová, Hana ; Platilová Ivana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Document type: Statistical reports
ISBN: 978-80-7068-332-3
Year: 2018
Language: cze
Publisher: NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Series: Základní statistické údaje o kultuře v České republice
Abstract: V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2015. Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Keywords: attendance; circulation services; culture and society; electronic books; libraries; periodicals; publishing houses; reader; statistical data; elektronické knihy; knihovny; kultura a společnost; nakladatelství; návštěvnost; periodika; statistická data; výpůjční služby; čtenář
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS) (web)
External URL: https://statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2018/10/Statistika_2017_III.KNIHOVNY_VYDAVATELE_web.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-387420


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS)
Reports > Statistical reports
 Record created 2018-11-05, last modified 2020-03-27


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share