Original title: Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2017
Translated title: Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic : Galleries, museums, monuments and historical monuments
Number of part: 1. díl
Name of part: Kulturní dědictví – muzea, galerie a památkové objekty
Authors: Lindnerová, Vladimíra ; Šílová, Hana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Document type: Statistical reports
ISBN: 978-80-7068-330-9
Year: 2018
Language: cze
Publisher: NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Series: Základní statistické údaje o kultuře v České republice
Abstract: V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2016. Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se vztahují k rozsahu sbírek, návštěvnosti, pořádání výstav, expozic, vzdělávacích programů, odborných konferencí a seminářů a v neposlední řadě k zaměstnanosti a hospodářským výsledkům činnosti.
Keywords: art galleries; attendance; cultural heritage; culture and society; memorials; museums; statistical data; galerie; kultura a společnost; kulturní dědictví; muzea; návštěvnost; památníky; statistická data
Host item entry: ISBN 978-80-7068-330-9
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS) (web)
External URL: https://statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2018/10/Statistika_2017_I.KULTURNI_DEDICTVI_web.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-387418


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS)
Reports > Statistical reports
 Record created 2018-11-05, last modified 2020-03-27


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share