Název: Posouzení účinnosti a efektivnosti postupu poskytování finančních prostředků v rámci programů PPK‚ revitalizace říčních systémů‚ ze SFŽP pro PPPP a projekty v rámci Fondu soudržnosti
Autoři: Poradenství - organizace řízení a ekonomika, Komňa, Bojkovice ; Drgáč, Lubomír
Typ dokumentu: Studie
Rok: 2004
Jazyk: cze
Abstrakt: Auditní a rozborová zpráva pro MŽP ČR odbor ekologie krajiny a lesa Rozbor stávajících postupů realizace uvedených dotačních programů z pohledu podobných osvědčených systémů (např. EN ISO 9001, EN 45011...), návrh postupu, který umožní snadnou pochopitelnost všemi uživateli a uživatelská vstřícnost programu, nezbytné náležitosti žádosti a příloh, optimalizace účinné vazby na právní předpisy vytvářející legislativní rámec fungování daného programu, procesní správnost, jednoduchost a průhlednost administrativního procesu, vhodné nastavení a evidence kritérií z hlediska posuzování, rozhodování a kontroly žádostí a zpětného vyhodnocování programu.
Klíčová slova: audit; dotace na ochranu ŽP; politika ŽP státní; program revitalizace; péče o krajinu; péče o přírodu; revitalizace systémů říčních; Státní fond ŽP; audit; environmental subsidy; landscape management; national environmental policy; nature management; revitalisation of river systems; revitalisation programme; State Environmental Fund
Číslo projektu: e4/27/04

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0070ZYN

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126315


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Analytické a metodické materiály > Studie
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2015-12-11.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet