Název: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Retrospektivní analýza reakce horských smrkových ekosystémů na působení stresových faktorů
Autoři: Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Cudlín, Pavel
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2001
Jazyk: cze
Abstrakt: Projekt přispěje k objasnění vztahů mezi procesy poškozování a regenerace asimilačních orgánů smrku ztepilého, které jsou reakcí na synergické působení přírodních a antropogenních stresových faktorů. Kromě základních charakteristik podle mezinárodního programu ICP-Forest je sledován zejména tvar horní částí koruny, defoliace primární struktury, způsob poškození a výskyt sekundárních výhonů. Z posledních dvou jmenovaných charakteristik byl odvozen stupeň transformace koruny. Během prvních třech let trvání projektu bude na každé výzkumné ploše vybráno kolem 5 vzorníkových stromů, reprezentujících nejčastěji se vyskytující stupně transformace koruny. Z nich bude odebrána větev na dendroekologickou a morfologickou analýzu transformace struktury větvení. V poslední vegetační sezóně bude opět proveden průzkum stavu korun smrku ztepilého.
Klíčová slova: diverzita biologická; ekosystém horský; ekosystém lesní; management území chráněného; NPR Králický Sněžník; ochrana rozmanitosti biologické; odlisťování; Picea abies; rezervace přírodní národní; rozmanitost biologická; smrk ztepilý; vliv antropogenní; území chráněné; území chráněné zvláště; Šumava; anthropogenic impact; biological diversity; biological diversity conservation; defoliation; forest ecosystem; mountain ecosystem; national natural reserve; NNR Králický Sněžník; Norway spruce; Picea abies; protected area; protected area management; specially protected area; Šumava Mts.
Číslo projektu: VaV/610/10/00

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L5I4

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126291


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2015-12-11.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet