Original title: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Retrospektivní analýza reakce horských smrkových ekosystémů na působení stresových faktorů
Authors: Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Cudlín, Pavel
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Projekt přispěje k objasnění vztahů mezi procesy poškozování a regenerace asimilačních orgánů smrku ztepilého, které jsou reakcí na synergické působení přírodních a antropogenních stresových faktorů. Kromě základních charakteristik podle mezinárodního programu ICP-Forest je sledován zejména tvar horní částí koruny, defoliace primární struktury, způsob poškození a výskyt sekundárních výhonů. Z posledních dvou jmenovaných charakteristik byl odvozen stupeň transformace koruny. Během prvních třech let trvání projektu bude na každé výzkumné ploše vybráno kolem 5 vzorníkových stromů, reprezentujících nejčastěji se vyskytující stupně transformace koruny. Z nich bude odebrána větev na dendroekologickou a morfologickou analýzu transformace struktury větvení. V poslední vegetační sezóně bude opět proveden průzkum stavu korun smrku ztepilého.
Keywords: anthropogenic impact; biological diversity; biological diversity conservation; defoliation; forest ecosystem; mountain ecosystem; national natural reserve; NNR Králický Sněžník; Norway spruce; Picea abies; protected area; protected area management; specially protected area; Šumava Mts.; diverzita biologická; ekosystém horský; ekosystém lesní; management území chráněného; NPR Králický Sněžník; ochrana rozmanitosti biologické; odlisťování; Picea abies; rezervace přírodní národní; rozmanitost biologická; smrk ztepilý; vliv antropogenní; území chráněné; území chráněné zvláště; Šumava
Project no.: VaV/610/10/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L5I4

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126291


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share