Original title: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn biologické rozmanitosti v důsledku globálního charakteru a ve vztahu k hospodaření a využívání území NPR Božídarské rašeliniště
Authors: Okresní muzeum, Chomutov ; Farkač, Jan ; Roth, Jiří ; Wagner, Bohdan ; Němcová, Lenka ; Tejrovský, Vít ; Ondráček, Čestmír
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Cílem průzkumů Božídarského rašeliniště bylo v roce 2001 doplňování druhové bohatosti jednotlivých skupin posuzovaných organismů (lišejníky, mechy, houby, vyšší rostliny, vybraní bezobratlí a obratlovci). U vyšších rostlin byl průzkum dále zaměřen na přesnou lokalizaci jednotlivých populací, výpisy dalších údajů z historických pramenů a posouzení zastoupení zvláště chráněných a ohrožených druhů v průběhu let.
Keywords: biological diversity; biological diversity conservation; biomonitoring; endangered animal species; endangered plant species; fungi; invertebrates; lichens; moss; national natural reserve; NNR Božídarské rašeliniště; protected area; protected area management; specially protected animal; specially protected area; specially protected plant; vertebrates; bezobratlí; diverzita biologická; druhy ohrožené rostlinné; druhy ohrožené živočišné; houby; lišejníky; management území chráněného; mech; monitorování biologické; NPR Božídarské rašeliniště; obratlovci; ochrana rozmanitosti biologické; rezervace přírodní národní; rostlina chráněná zvláště; rozmanitost biologická; území chráněné; území chráněné zvláště; živočich chráněný zvláště
Project no.: VaV/610/10/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L68B

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126289


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share