Original title: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn vegetace vlivem pastvy v travinobylinných společenstvech v NPR Vyšenské kopce
Authors: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov ; Flašar, Jan ; Vydrová, Alena
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: V předložené práci jsou shrnuty výsledky monitorování v letech 2000-2001 na 12 trvalých plochách v NPR Vyšenské kopce. Cílem studia bylo postihnout změny druhové diverzity a změny dominant vlivem pastvy. Trvalé plochy byly vytyčeny na jižních svazích v travinobylinných společenstvech svazu Bromion erecti. V roce 2001 se na jižních svazích páslo 35 koz a 15 ovcí.
Keywords: biological diversity; biological diversity conservation; grass; grazing; meadow; NNR Vyšenské Hills; pasture; PLA Blanský les; protected area; protected area management; specially protected area; CHKO Blanský les; diverzita biologická; louka; management území chráněného; NPR Vyšenské kopce; ochrana rozmanitosti biologické; pastva; pastvina; rozmanitost biologická; travina; území chráněné; území chráněné zvláště
Project no.: VaV/610/10/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L2T6

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126276


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share