Original title: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různé intenzity a typů obhospodařování na biologickou rozmanitost cenných pastvin s důrazem na plochy v MCHÚ s kriticky ohroženými druhy rostlin - NPP Křížky a PP Dominova skalka (serpentinové podloží - ultrabazický substrát) a PCHP Pastvina na Pile (mírně bazický substrát)
Authors: Správa CHKO Slavkovský les ; Wieser, Stanislav ; Dostál, Petr ; Jiskra, Petr ; Brabec, Jiří ; Melichar, Vladimír
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Na dvou nelesních hadcových výchozech v CHKO Slavkovký les pokračoval projekt monitoringu vlivu pastvy na nelesní společenstva a zejména na endemický druh Carastium alsinifolium. Vzhledem k jeho bohatému výskytu v minulosti a současnému výskytu pouze na čtyřech spíše skalních mikrolokalitách se hledají příčiny jeho úbytku zejména ve způsobu obhospodařování.
Keywords: biological diversity; biological diversity conservation; endangered plant species; grazing; national natural monument; NM Dominova skalka; NNM Křížky; pasture; PLA Slavkovský les Mts.; protected area; protected area management; specially protected area; CHKO Slavkovský les; diverzita biologická; druhy ohrožené rostlinné; management území chráněného; NPP Křížky; ochrana rozmanitosti biologické; památka přírodní národní; pastva; pastvina; PP Dominova skalka; rozmanitost biologická; území chráněné; území chráněné zvláště
Project no.: VaV/610/10/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L371

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126269


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share