Original title: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitoring revitalizačních zásahů v NPR Žofinka, CHKO Třeboňsko
Authors: Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Třeboň ; Kučerová, Andrea ; Jakšičová, Táňa ; Rektoris, Ladislav
Document type: Progress reports
Year: 2002
Language: cze
Abstract: Cílem studie je praktické ověření možnosti regenerace lesního vrchoviště s narušeným stromovým patrem v NPR Žofinka, možnosti obnovení procesu rašeliniště, zabezpečení regenerace borovice blatky a udržení druhového bohatství charakteristického pro blatková vrchoviště Třeboňské pánve. V roce 2002 pokračovalo třetím rokem sledování úspěšnosti revitalizačních zásahů včetně zhodnocení vlivu požáru z r. 2000 na diverzitu vegetace lesního vrchoviště. Proběhla inventarizace 15 nových rašelinných jezírek.
Keywords: biological diversity; biological diversity conservation; inventory; national natural reserve; NNR Žofinka; peatland; PLA Třeboňsko region; požár; protected area; protected area management; specially protected area; Swiss mountain pine; water; borovice blatka; CHKO Třeboňsko; diverzita biologická; inventarizace; management území chráněného; NPR Žofinka; ochrana rozmanitosti biologické; požár; rašeliniště; rezervace přírodní národní; rozmanitost biologická; voda; území chráněné; území chráněné zvláště
Project no.: VaV/610/10/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007KNBY

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126241


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share