Original title: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Změny vodní vegetace v NPR Novozámecký rybník v souvislosti s managementem CHÚ
Authors: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Alger, Petr ; Turoňová, Dana
Document type: Progress reports
Year: 2002
Language: cze
Abstract: V roce 2000 a 2002 byl sledován vývoj vodní flóry a vegetace Novozámeckého rybníka, která byla po dvojím zimování rybníka v letech 1996-1998 značně redukována. Na rybníku se rybářsky hospodaří extenzivním způsobem a flóra i vegetace se postupně rozvíjí a stabilizuje. Byla také sledována flóra a vegetace 6 tůněk vybudovaných koncem roku 1999.
Keywords: aquatic plant; biological diversity; biological diversity conservation; fish management; national natural reserve; NNR Novozámecký Pond; pond; pool; protected area; protected area management; specially protected area; vegetation; diverzita biologická; hospodaření rybářské; management území chráněného; NPR Novozámecký rybník; ochrana rozmanitosti biologické; rezervace přírodní národní; rostlina vodní; rozmanitost biologická; rybník; tůň; vegetace; území chráněné; území chráněné zvláště
Project no.: VaV/610/10/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007KMTN

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126231


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share