Original title: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích
Authors: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha
Document type: Progress reports
Year: 2002
Language: cze
Abstract: V rámci projektu jsou řešen 58 dílčích projektů na 48 velkoplošných a maloplošných ZCHÚ. Zpráva obsahuje abstrakta všech dílčích projektů, oponentské posudky a vyúčtování.
Keywords: biological diversity; biological diversity conservation; national natural reserve; protected area; protected area management; specially protected area; diverzita biologická; management území chráněného; ochrana rozmanitosti biologické; rezervace přírodní národní; rozmanitost biologická; území chráněné; území chráněné zvláště
Project no.: VaV/610/10/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007JVPT

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126221


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share