Original title: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: NPR Novozámecký rybník - lepidopterologický průzkum
Authors: Aquatest, a.s., Praha ; Vávra, Jiří
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Cílem prací v druhém roce bylo pokračování detailního průzkumu druhového složení motýlí fauny jednotlivých dílčích částí rezervace a dotváření souboru druhů s indikačním významem. Hodnocení abundance těchto druhů s indikačním významem umožní v dalších letech postupně upřesňovat doporučení pro úpravu plánu péče pro jednotlivé biotopy rezervace.
Keywords: biological diversity; biological diversity conservation; butterflies; inventory survey; Lepidoptera; national natural reserve; NNR Novozámecký Pond; protected area; protected area management; specially protected area; diverzita biologická; Lepidoptera; management území chráněného; motýli; NPR Novozámecký rybník; ochrana rozmanitosti biologické; průzkum inventarizační; rezervace přírodní národní; rozmanitost biologická; území chráněné; území chráněné zvláště
Project no.: VaV/610/10/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L0JY

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126192


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share