Original title: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Zhodnocení vlivu hospodářských zásahů na diverzitu půdních biot ve vybraných zvláště chráněných územích
Authors: Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice ; Tajovský, Karel ; Starý, Josef ; Nováková, Alena ; Lukešová, Alena ; Háněl, Ladislav ; Balík, Vladimír ; Pižl, Václav
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Cílem dílčího projektu, jehož řešení je rozvrženo do čtyř let (2000-2003), je shromáždění základních poznatků o diverzitě modelových skupin půdních organismů na lokalitách Trojmezná a Smrčina, NPR Boubín a NPR Žákova hora, a vyhodnocení vlivu hospodářských zásahů na půdní biotu v těchto územích. Syntéza získaných poznatků slouží k navržení vhodného managementu porostů vedoucímu k zachování a ochraně biodiverzity. Tato zpráva je shrnutím výsledků v roce 2000 a 2001. Materiál a data z podzimních odběrů v roce 2001 jsou v případě některých skupin půdních biot ve fázi zpracování či následných analýz a nemohly být vzhledem k termínu odevzdání do této zprávy zahrnuty.
Keywords: biological diversity; biological diversity conservation; biota; forest management; forest soil; intervention in nature and landscape; national natural reserve; NNR Boubínský prales; NNR Žákova Mount; protected area; protected area management; soil fauna; soil organism; specially protected area; Šumava Mts.; biota; diverzita biologická; fauna půdní; hospodářství lesní; management území chráněného; NPR Boubínský prales; NPR Žákova hora; ochrana rozmanitosti biologické; organismus půdní; půda lesní; rezervace přírodní národní; rozmanitost biologická; zásah do přírody a krajiny; území chráněné; území chráněné zvláště; Šumava
Project no.: VaV/610/10/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L5KU

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126184


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share