Original title: Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
Authors: IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice
Document type: Progress reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Cílem projektu je především vytvoření optimálního modelu koexistence ochrany biodiversity a přiměřeného socio-ekonomického rozvoje v chráněných územích a návrh metodiky integrovaného managementu chráněných území a odhad podmínek nutných pro jeho realizaci v praxi. Jako konkrétní modelová území pro srovnávací empirický výzkum byly vybrány Biosférické rezervace Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko. Stručný obsah jednotlivých dílčích úkolů a prací vykonaných v roce 2003: Problematika ochrany existence klíčových biologických parametrů modelových území z hlediska participativního managementu, Problematika komunikace mezi ochranou přírody a veřejností a Kvantitativní analýza dat pro tvorbu metodiky integrovaného managementu.
Keywords: biodiversity; biological diversity; biological diversity conservation; biosphere reserve; BR Křivoklátsko; BR Třeboňsko region; BR Šumava Mts.; local development; protected area; biodiverzita; BR Křivoklátsko; BR Třeboňsko; BR Šumava; diverzita biologická; ochrana rozmanitosti biologické; rezervace biosférická; rozmanitost biologická; rozvoj místní; území chráněné
Project no.: VaV/610/3/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00787UR

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126183


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share