Original title: Lichenologický průzkum v rašelinných lesích a lišejníkových borech Plzeňského kraje a vybraných stanovišť Jihočeského kraje
Authors: IVL Institut für Vegetationskunde und Landschaftsökologie, Hemhofen, Německo ; Brackel, Wolfgang von ; Kocourková, Jana
Document type: Studies
Year: 2004
Language: cze
Abstract: Lichenologický průzkum v rašelinných lesích a lišejníkových borech ve vybraných lokalitách Plzeňského a Jihočeského kraje. Pilotní studie, revize biotopů Natura 2000 L 8.1, L 10.2, L 10.3, L 10.4 a R 3.2. 1) V návaznosti na segmenty biotopů L 8.1, L 10.2, L 10.3, R 3.2 s dominantním patrem E0, vymapované v rámci projektu Natura 2000, byla provedena revize vybraného vzorku segmentů podle kritérií stanovených v tabulce prověřovaných segmentů. 2) Podpora návrhu významných stanovišť soustavy NATURA 2000, pSCi, s kódem 91D0 - rašelinný les na základě výzkumu biodiverzity mechorostů, lišejníků a lichenikolních hub v biotopech L 10.3, L 10.4, R 3.2 a L 10.2, podpora fytocenologickými snímky a fotodokumentací. 3) Výzkum biodiverzity mechorostů, lišejníků a lichenikolních hub ve Středoevropských lišejníkových borech - biotop L 8.1A, kód 91T0, vymapovaných na základě výsledků mapování biotopů z let 2001 - 2004, na základě vybraných lokalit vylišení nejkvalitnějších území, podpora fytocenologickými snímky a fotodokumentací.
Keywords: biological diversity conservation; forest; lichens; mapping of lichens; Natura 2000; Pilsen region; South Bohemia region; vegetation; kraj Jihočeský; kraj Plzeňský; les; lišejníky; mapování lišejníků; Natura 2000; ochrana rozmanitosti biologické; vegetace
Project no.: e4/93/04

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007AK7P

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126177


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Analytical and methodological materials > Studies
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share