Original title: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Ichtyologický průzkum diverzity rybí fauny v NPR Vývěry Punkvy
Authors: Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno ; Lusková, Věra ; Lusk, Stanislav
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Průzkum tzv. Jakubova jezera na toku Punkvy prokázal, že v tomto odlišném prostředí (stojatá voda) se vyskytují pouze lososovité ryby - pstruh obecný, pstruh duhový a ojediněle siven americký a plotice obecná. V jezírkách na dně propasti Macocha nebyly zjištěny žádné ryby. Tok Punkvy včetně Jakubova jezera a systém tzv. Punkevních jeskyní a propasti Macocha má rybí osídlení typu Salmo s dominancí pstruha obecného a vranky obecné. Výskyt ostatních salmonidů případně dalších druhů je pouze ojedinělý a náhodný. Byla provedena analýza a vymezená genetická charakteristika populace vranky obecné v toku Punkvy na území NPR. Tok Punkvy v délce cca 3,5 km je navrhován jako území pro C.gobio v rámci systému NATURA 2000.
Keywords: biological diversity; biological diversity conservation; fish; ichthyocoenosis; NNR Vývěry Punkvy; protected area; protected area management; slack water; specially protected area; water course; diverzita biologická; ichtyocenóza; management území chráněného; NPR Vývěry Punkvy; ochrana rozmanitosti biologické; rozmanitost biologická; ryby; tok vodní; voda stojatá; území chráněné; území chráněné zvláště
Project no.: VaV/610/10/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L5H9

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126168


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share