Original title: Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Zpracování a využití kalů z čistíren odpadních vod v Polsku
Authors: ENVISAN-GEM a.s., Praha ; Geuss, Erik ; Kyclt, Robin
Document type: Progress reports
Year: 2002
Language: cze
Abstract: Svazek obsahuje dvě studie Studie ENVISAN-GEM Zpracování a využití kalů z čistíren odpadních vod v Polsku obsahuje rozbor legislativy a popis technologií pro využití či zneškodnění kalů. Studie ing. Geusse Orientační ekonomické posouzení procesu využívání a odstraňování čistírenských kalů z hlediska potřeb implementace rámcové směrnice EU o odpadech v ČR pro současný stav a výhled k roku 2012 obsahuje: Metodika orientačního ekonomického posouzení; Analýza dosavadních hodnocení; Výběrové šetření nákladů procesu využívání a odstraňování čistírenských kalů z ČOV (spalování, zpracování stabilizovaného kalu a jeho uložení do zemědělské půdy, skládkování a odhad celkových ročních nákladů na zpracování kalu)í metody; Komentář k výsledkům ekonomického posouzení.
Keywords: agricultural land; costs; economic evaluation; sediment; sewage sludge; sludge composting; sludge energy; sludge incineration; sludge production; sludge utilisation; wastewater treatment plant; energie z kalu; hodnocení ekonomické; kal čistírenský; kompostování kalu; náklady; produkce kalu; půda zemědělská; sediment; spalování kalu; využití kalu; čistírna OV
Project no.: VaV/720/4/02

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0079FR9

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126159


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share