Název: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv řízeného vypalování na změny vegetace xerotermních trávníků
Autoři: Paukertová, Ivana
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2001
Jazyk: cze
Abstrakt: Projekt sleduje vliv řízeného vypalování na stepní společenstva s kavylem n NPR Pouzdřanská step a Kolby. V prvním roce byly vytyčeny trvalé plochy (pokusné i kontrolní) a provedeny fytocenologické snímky. 17. února 2001 byl na pokusných plochách proveden vlastní zásah - vypalování za holomrazu. V roce 2001 byly provedeny fytocenologické snímky. Následně po dobu dalších dvou let budou sledovány změny vegetace, způsobené zásahem a v závěru práce budou všechny zjištěné změny vyhodnoceny.
Klíčová slova: diverzita biologická; management území chráněného; NPR Pouzdřanská step-Kolby; ochrana rozmanitosti biologické; rezervace přírodní národní; rozmanitost biologická; trávník; vypalování trávy; území chráněné; území chráněné zvláště; biological diversity; biological diversity conservation; grass; grass fire; NNR Pouzdřanská step-Kolby; protected area; protected area management; specially protected area
Číslo projektu: VaV/610/10/00

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L1RN

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126091


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet