Original title: Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
Authors: Státní zdravotní ústav, Praha ; Zimová, Magdalena ; Matějů, Ladislava
Document type: Progress reports
Year: 2002
Language: cze
Abstract: V první etapě řešení úkolu je formou rešerše zpracováno nakládání s čistírenskými kaly ve vybraných zemích z hlediska přežívajících patogenních mikroorganismů a z toho plynoucího rizika. Podrobně je diskutována problematika vybraných indikátorů mikrobiologické kontaminace, které nejsou zakotveny v legislativě České republiky pro nakládání s čistírenskými kaly.
Keywords: agricultural land; pathogenic microorganism; sediment; sewage sludge; sludge composting; sludge energy; sludge incineration; sludge production; sludge utilisation; wastewater treatment plant; energie z kalu; kal čistírenský; kompostování kalu; mikroorganismus patogenní; produkce kalu; půda zemědělská; sediment; spalování kalu; využití kalu; čistírna OV
Project no.: VaV/720/4/02

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0079GHG

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126082


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share