Original title: Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
Authors: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno, oddělení agrochemie, půdy a výživy rostlin, Plzeň ; Chvátal, Vladislav
Document type: Progress reports
Year: 2002
Language: cze
Abstract: V roce 2002 byla práce ÚKZÚK zaměřena na návrh hodnocení vlivu aplikace kalů z komunálních ČOV na zemědělskou půdu a rostlinnou produkci ve vztahu k půdnímu registru a na konkretizaci potenciálních rizik s ohledem na plnění produkčních a ekologických funkcí půdy.
Keywords: agricultural land; sewage sludge; sludge utilisation; soil function; wastewater treatment plant; funkce půdy; kal čistírenský; půda zemědělská; využití kalu; čistírna OV
Project no.: VaV/720/4/02

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0079GIB

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126063


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share