Original title: Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Rešerše
Authors: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Pospíšilová, Eva
Document type: Progress reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Literární rešerše je rozdělena do částí: Články z odborných časopisů a sborníků (využití kalů, úprava a zpracování kalů, spalování kalů, kaly v zahraničí, ostatní), publikace, projekty výzkumu a vývoje, aktualizace platných předpisů ES pro nakládání s odpady a souvisejících řešenou problematikou úkolu.
Keywords: bibliographic search; sediment; sewage sludge; sludge composting; sludge incineration; sludge production; sludge utilisation; wastewater treatment plant; kal čistírenský; kompostování kalu; produkce kalu; rešerše bibliografická; sediment; spalování kalu; využití kalu; čistírna OV
Project no.: VaV/720/4/02

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0079FYA

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125942


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share