Original title: Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Způsoby nakládání s kaly z ČOV v ČR - rozborová studie
Authors: VaZ s.r.o., Mšec ; Sedláček, Miroslav
Document type: Progress reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Cílem studie je prověření způsobů nakládání s kaly v ČR podle typu technologií producentů kalu (vybraných ČOV) v jednotlivých regionech ČR ve vazbě na stabilizaci a hygienizaci kalu. Studie je doplněna o orientační přehled a rozbor provozních nákladů.
Keywords: hygienisation; sediment; sewage sludge; sludge composting; sludge energy; sludge production; sludge stabilisation; sludge utilisation; wastewater treatment plant; energie z kalu; hygienizace; kal čistírenský; kompostování kalu; produkce kalu; sediment; stabilizace kalu; využití kalu; čistírna OV
Project no.: VaV/720/4/02

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0079FZ5

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125833


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share