Original title: Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
Authors: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Sezima, Tomáš ; Michalová, Marie
Document type: Progress reports
Year: 2002
Language: cze
Abstract: Ucelený přehled perspektivních alternativních metod nakládání a odstraňování čistírenských odpadních kalů, různých způsobů jejich zpracování a zneškodnění
Keywords: agricultural land; EIA; environmental impact; environmental impact assessment; sediment; sewage sludge; sludge composting; sludge energy; sludge incineration; sludge production; sludge utilisation; wastewater treatment plant; EIA; energie z kalu; kal čistírenský; kompostování kalu; posuzování vlivů na ŽP; produkce kalu; půda zemědělská; sediment; spalování kalu; vliv na ŽP; využití kalu; čistírna OV
Project no.: VaV/720/4/02

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0079FQE

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125822


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share