Original title: Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Problematika biologicky rozložitelných odpadů
Authors: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vološilová, Dagmar
Document type: Final reports
Year: 2011
Language: cze
Abstract: V první části jsou popsány možnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v ČR a EU včetně související legislativy, informací o pohledu řešení v EU, použitelnosti strategií a nástrojů k redukování množství biologicky rozložitelných odpadů, které se ukládají na skládky. Na odebraných vzorcích digestátu z bioplynových stanic byly vyhodnocena rovnocennost dvou způsobů stanovení zbytkové produkce bioplynu pro určení stability digestátu (systém OxiTop Control a měření plynovou byretou). Na základě výsledků hodnocení byla upravena metodika testu zbytkové produkce bioplynu z digestátu. Byla aktualizována databáze zařízení zpracovávajících BRO v České republice.
Keywords: anaerobic digestion; biodegradable waste; chemical analysis; Czech Republic; ecotoxicity; European Union; food waste; kitchen waste; laboratory test; legal regulations; medicinal drug; microbiological analysis; sewage sludge; steroid; waste composting; analýza chemická; analýza mikrobiologická; ekotoxicita; Evropská unie; kal čistírenský; kompostování odpadů; lék; odpady kuchyňské; odpady potravinářské; odpady rozložitelné biologicky; předpisy právní; steroid; test laboratorní; vyhnívání anaerobní; Česká republika
Project no.: MZP0002071102 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYO2I

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125627


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share