Název: Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Eutrofizace a dynamika nutrientů. Dílčí část: Modelování vlivu změn v povodí Jizery na znečištění živinami - model SWIM
Autoři: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Martínková, Marta
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Cílem bylo posoudit vliv dopadu možných změn v povodí (např. dopady předpokládané klimatické změyn, změny využití území v daném povodí, možné změny v atmosférické depozici dusíku ap.) na dostuonost a kvalitu vody v podmínkách české části povodí Labe. Jako nástroj matematického modelování vlivu změn v povodí byl zvolen model SWIM, který umožňuje kombinovaně modelovat hydrologické a ekologické podmínky v daném středně velkém povodí. Vliv možných změn na kvalitu vody je posuzován z hlediska znečištění živinami (dusík, fosfor).
Klíčová slova: ekosystém vodní; hydrologie; jakost vody; Jizera; látka toxická; látky znečišťující; modelování matematické; povodí Labe; vliv antropogenní; voda podzemní; vzorkování; zdroje vodní; znečištění vody; zátěž ekologická; Česká republika; anthropogenic impact; Czech Republic; Elbe river basin; environmental burden; groundwater; hydrology; Jizera river; mathematical modelling; pollutants; sampling; toxic substance; water ecosystem; water pollution; water quality; water resources
Číslo projektu: SP/2e7/229/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S04JU

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125600


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2015-12-11.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet