Název: Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů
Autoři: Ragtools, s.r.o, Brno ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno ; Ferkl, Ladislav ; Macků, Jaromír ; Škrdla, Jan ; Douda, Petr ; Cibulka, Miloš ; Rebrošová, Kateřina ; Klimánek, Martin ; Kupec, Petr ; Kozumplíková, Alice ; Schneider, Jiří ; Vyskot, Ilja
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Cílem projektu byla modifikace (adice) metody "Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů" pro podmínky variantně strukturálních typů lesů, tj. jak multistrukturálních lesních porostů, tak pro les věkových tříd. Řešení projektu bylo postaveno na komplexní analýze funkční struktury lesního ekosystému - zastoupení jednotlivých složek, procesů a dynamiky a stupně antropického ovlivnění. Zvláštní zřetel byl věnován analýze vlivu porostní struktury na aktuální funkční účinky (reálný efekt) funkcí lesních porostů. Projekt byl řešen prostřednictvím pěti dílčích úkolů.
Klíčová slova: ekosystém lesní; funkce lesa; hodnocení ekonomické; hospodaření v lese; Natura 2000; změna globální; změna klimatu; climate change; economic evaluation; forest ecosystem; forest function; forest management; global change; Natura 2000
Číslo projektu: SP/2D3/56/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYU1H

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125550


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet