Original title: Optimalizace reportingových a evidenčních povinností dle zákona o odpadech a zákona o obalech: Specifikace požadavků na procesy evidenčních povinností ORP. Popis stávajících procesů evidenčních povinností ORP
Authors: RRA Ústecký kraj, a.s. ; REKONix, s.r.o. ; APUSO plus, a.s., Praha ; Stefan, Andreas ; Tarant, Zdeněk ; Fišer, Pavel ; Polívka, František ; Bukolský, Milan ; Ulverová, Tereza ; Velenský, Štěpán ; Uskokovičová, Lenka
Document type: Progress reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Analýza stávajících reportingových a evidenčních povinností orgánů ochrany ŽP v oblasti nakládání s odpady a obaly na úrovni obecních úřadů s rozšířenou působností (ORP) podle současné platné právní úpravy v této oblasti, analýza změn vyvolaných harmonizací s komunitárním právem a optimalizace jejich výkonu. Návrh jednotného celorepublikového evidenčního systému sběru a zpracování dat. Cílem první etapy projektu je popis a specifikace evidenčních reportingových povinností podle zákonů o obalech a odpadech a požadavků na tyto procesy. Součástí a důležitým podkladem pro další etapy projektu je i analýza stávajících reportingových a evidenčních povinností na úrovni ORP v oblasti nakládání s odpady a obaly a vlastní procesy při plnění těchto povinností v praxi. Výsledkem první části projektu je zmapování současného stavu reportingových a evidenčních povinností v oblasti odpadů a obalů jak v legislativě, tak v praxi.
Keywords: municipality with extended competence; obligation to inform; packaging act; packaging management; packaging waste; reporting; waste act; waste handling; waste registration; evidence odpadů; nakládání s obaly; nakládání s odpady; obec s působností rozšířenou; odpady z obalů; povinnost informovat; reporting; zákon o obalech; zákon o odpadech
Project no.: VaV/720/17/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007805L

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125498


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share