Original title: Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev. Půdní poměry
Authors: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Sixta, Jan
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Práce v roce 2001 se soustředily na zpracování návrhu dílčí části metodiky pro posuzování nadložních zemin.
Keywords: endangered ecosystem; land; landscape after mining; landscape function; landscape reclamation; landscape recovery; landscape recultivation; methodology; methods; mining effect on environment; Most region; North Bohemia Lignite Basin; opencast mining; ekosystém ohrožený; funkce krajiny; krajina po těžbě důlní; metodika; metody; Mostecko; obnova krajiny; půda; rekultivace krajiny; Severočeská hnědouhelná pánev; těžba povrchová; vliv těžby na ŽP
Project no.: VaV/640/3/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E4RYG

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-123782


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-09-05, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share